/Ants Oras/
Agu, 21. II 1925, nr 4, lk 105
Õiendus

A. Orase arvustuses Mart Raud'i "Kangastustest" "Agu" nr. 3 on jäänud välja "Kangastustest" tsiteeritud salmi kohta käivad seletavad märkused. Täiendus käib järgmiselt:

... Hääs mõttes edustava näitena tsiteerin salmi luuletusest "Veereng":

       Nagu hergav ääs,
       lõõmav heretaden,
       kumab pilvne lääs,
       veriveretaden.

Edustavana ses mõttes, et siin ilmub Raud'i üks tüübilisim luulevõte mitte kõige halvemal kujul — püüd ainult sõnu, sünonüüme varieerides, saavutada luulelisi effekte. Kuid see on siiski ainult mänglemine sõnadega, mis hõrendab sisu ja lagestab mulje; ainult välja minnes elamusest, sisust on võimalik suur luule, kõik muu on kasulik võib olla suurepärase vormikoolina, kuid viib kõrvale olulisest ega võimalda luuletajal pääseda mõjule täies ulatuses isikuna. Sest elamuste — võimalikult sügavate, kaasakiskuvate elamuste edasiandmises seisab ju luule; elamused võivad olla sõnalised, artistlikud, kuid ainuõigustatuna on artistism siiski luule ja tõelise, igavikke kestva kunsti surm — seda tervitatavam aga on virtuositeet abinõuna, mis laseb vallale pääseda elamuste iga varjundi, iga väikseima virvenduse. Ent peab olema elamusi, nendeta on kirjandus võimatu, on paremal puhul elutu marmor, on siiski surm...