Joh/annes/ Aavik, Kaks uuemat luulekogu.
     Keeleuuendus 1925, nr 2, lk 16-17.
Joh/annes/ Aavik, Mis on õige riim?
     Eesti Kirjandus 1925, nr. 4, lk 153-154.
V/ilmar/ Adams, Ühele haavatud kuulsusele.
     Üliõpilasleht 1924, nr 6, lk 79-81.
V/ilmar/ Adams,Postscriptum härra Kärneri lõppsõnale.
     Üliõpilasleht 1924, nr 7, lk 100.
Vilmar Adams, A. Jürgenstein ja "perversiteet" V. Adamsi luules.
     Vaba Maa, 22. I 1925, lk 6.
Arthur Adson, Kolm ajalaulu.
     Looming 1924, nr 4, lk 247-249.
Arthur Adson, Kats laulu. 1. Vangi laul. 2. Vaivatu palvus.
     Looming 1924, nr 6, lk 420-422.
A/rthur/ Adson, Uusim süüdistus meie kirjandusele.
     Agu, 12. VII 1924, nr 28, lk 953-956.
A/rthur/ A/dson/, Kriisid ja kriisid.
     Päevaleht 18. X 1924, nr 282, lk 5.
Ar/thur/ Adson, "Üksindus". Rich. Rohti värske romaan.
     Vaba Maa, 16. XII 1925, nr 292, lk 7.
A. E., Richard Roht "Väikelinn".
     Postimees, 17. VII 1924, nr 189, lk 4.
A/ugust/ Alle, Oleme turaanlased.
     Kratt, 7. II 1925, lk 40-41.
August Alle, Jaanalinnu sulgedega. Kirjanduslik följeton.
     Vaba Maa, 13. I 1924, nr 10, lk 5-6.
August Alle, Kirjaniku aust ja kõrvakiiludest.
     Vaba Maa, 20. I 1924, nr 16, lk 5.
August Alle, Kurnipoisid.
     Postimees, 13. XI 1920, nr 287, lk 1.
August Alle, Kunsti kriisist ja kunsti kriitikast.
     Looming 1924, nr 10, lk 800-805.
August Alle, Kunst ja arvustaja.
     Looming 1925, nr 1, lk 88-92.
Nigol Andresen, Fr. Tuglas ajajärgu prismi läbi vaadelduna.
     Uudismaa 1926, nr 2, lk 17-21.
Nigol Andresen, Eesti ilukirjandus 1923.
     Looming 1923, nr. 1, lk 44-49. [Luule]
N/igol/ A/ndresen/, Juhan Jaik. Rõuge kiriku kell.
     Päevaleht, 19. IV 1924, nr 106, lk 7.
N/igol/ A/ndresen/, August Gailit. Purpurne surm. Romaan.
     Päevaleht, 15. V 1924, nr 131, lk 7.
Nigol Andresen, Johannes Barbaruse "Geomeetriline inimene".
     Looming 1925, nr 8, lk 665-670.
Aug/ust/ Anni, Meie kirjanduskultuurist ja kirjastusoludest.
     Eesti Kirjandus 1925, nr 7 (lk 292-303), nr 8 (lk 322-334).
B. Atsillus, stud. jur., Kurvad ja imelikud ajad.
     Kratt, 1925, nr 2, lk 14-16.
K/arl/ Ehrmann, Aasta jooksul ilmunud ilukirjandusest.
     Päevaleht, 2. I 1926, nr 1, lk 8.
Ed/uard/ Hubel, Friedebert Tuglas: Poeet ja idioot.
     Looming 1925, nr 1, lk 79-81.
Ed/uard/ Hubel, "Suudlus lumme". Vilmar Adamsi "rütmid".
     Nädal, 9. II 1925, nr 6 (38), lk 2.
Ed/uard/ H/ubel/, Kolm reisiraamatut.
     Päevaleht, 15. II 1925, nr 44, lk 5.
Ed/uard/ Hubel, "Geomeetriline inimene".
     Päevaleht, 10. XII 1924, nr 335, lk 2.
Ed/uard/ Hubel, Trioletid.
     Nädal, 15. XII 1924, nr 36 (240), lk 4.
/Ants Oras/, Õiendus.
     Agu, 21. II 1925, nr 4, lk 105.
A/nton/ J/ürgenstein/, Vilmar Adams: Suudlus lumme.
     Postimees, 2. I 1925, nr 1, lk 3.
A/nton/ J/ürgenstein/, Järelsõna Joh. Schwalbe vastuarvustusele.
     Postimees, 12. I 1925, nr 11, lk 3.
A/nton/ J/ürgenstein/, Mõned märkused meie uuemate arvustuste ja arvustajate üle.
     Postimees, 10. IV 1918, nr 33.
Valter Kaaver, Detsembri hommik.
     Looming 1924, nr 4, lk 250.
Ado Kalamees /Ernst Raudsepp/, "Uudismaa" ilukirjandusliku numbri puhul.
     Urikivi, 2. VII 1923, lk 18 ja 20.
Ado Kalamees /Ernst Raudsepp/, Juhan Jaik "Võrumaa jutud I".
     Vikerkaar 1924, nr. 44, lk 1101-1102.
Ado Kalamees /Ernst Raudsepp/, Kaks uut luuletus-kogu.
     Üliõpilasleht, 9. IV 1924, nr 3/4, lk 53-54.
A/lbert/ K/ivika/s, Noorsoo kirjanduslised uudised. Rõuge kiriku kell. Juhan Jaik’i luuletuskogu.
     Vikerkaar 1924, nr 16, lk 405-406.
Albert Kivikas, Manifesti puhul. "Maha lüüriline shokolaad!".
     Tallinna Teataja, 4. XI 1920, nr 251.
Lagri Krila, Inno Vask: Meie kirjandusliku kriitika pankrott.
     Postimees, 26. VI 1926, nr 167, lk 4.
Pedro Krusten, Kelneri poiss.
     Looming 1924, nr 5, lk 323.
Käosaar, J. Akadeemiline arusaamatus.
     Kratt, 6. V 1925, nr 16, lk 176.
Jaan Kärner, Laane rauk. Poeem.
     Looming 1924, nr 5, lk 319-323.
Jaan Kärner, Lõppsõna.
     Üliõpilasleht 1924, nr 7, lk 100.
Jaan Kärner, Autobiograafiline poeem.
     Looming 1924, nr 1, lk 1-4.
Jaan Kärner, Eesti kirjandus 1924.
     Looming 1925, nr 1, lk 66-72.
Jaan Kärner, Mõnda neist hirmus tähtsaist ja igavesist asjust
     Üliõpilasleht 1. V 1924, nr 5, lk 61-63.
Kriis kirjastuses.
     Agu, 18. X 1924, nr 41, lk 1369-1370.
Bernhard Linde, Meie kirjanduskultuurist ja kirjastusoludest.
     Looming 1925, nr 9, lk 740-744.
Bernhard Linde, A. Kivikase "Jaanipäev".
     Vaba Maa, 30. V 1924, nr 123, lk 123.
Bernhard Linde, Neli luuletuskogu.
     Vaba Maa, 16. I 1925, nr 12, lk 6.
G/eorg/ E/duard/ Luiga, Kultuuri toll.
     Agu, 4. X 1924, nr 40, lk 1337-1338.
G/eorg/ E/duard/ L/uiga/, Maitsepolitsei.
     Päevaleht, 23. X 1924, nr 287, lk 2.
-n, Poeet ja idioot" arvustustules. Kirjanduse kõneõhtu.
     Päevaleht, 24. III 1925, nr 80, lk 6.
-n, Hinno Vask: "Meie kirjandusliku kriitika pankrott".
     Ühendus, 31. VII 1926, nr 57, lk 3
A/nts/ Oras, R. Rohti märkuse puhul "Väikelinna" arvustuse üle eelmises "Nädalas".
     Nädal, 28. VII 1924, nr 16 (200), lk 5.
Ants Oras, Kirjandusest.
     Nädal, 14. VII 1924, nr 14, lk 7.
D/aniel/ Palgi, Friedebert Tuglas. Poeet ja idioot.
     Üliõpilasleht, 25. II 1925, nr. 2, lk. 22-24.
Kirjanikkude liidu peakoosolek.
     Postimees, 25. IX 1923, nr 255, lk 3-4.
B/oriss/ Pravdin, "Suudlus lumme". Arvustus.
     Üliõpilasleht 1925, nr 3, lk 37-38.
Kirjanik M. Raud laimduse pärast 3 kuuks aresti.
     Päevaleht, 17. II 1925, nr 46, lk 4.
Quasimodo, Haridusminister ja "lendavad sead".
     Tarapita 1921/1922, nr 6, lk 174-176.
Mart Raud, Öö.
     Looming 1924, nr 4, lk 250.
Mart Raud, Väike märkus Visnapuust ja arvustusest.
     Postimees, 10. IX 1924, nr 244, lk 2.
Mart Raud, Kiri toimetusele.
     Päevaleht, 5. III 1925, nr 61, lk 4.
Mart Raud, Juhan Jaik: "Rõuge kiriku kell".
     Looming 1924, nr 3, lk 217-219.
Mart Raud, August Gailiti "Purpurne surm".
     Looming 1924, nr 4, lk 302-304.
H/ugo/ R/audsepp/, "Looming" nr. 6 ja nr. 7-8.
     Vaba Maa, 3. I 1924, nr 2, lk 4.
Richard Roht, "Väikelinna" arvustuse kohta.
     Nädal, 21. VII 1924, lk 2.
R/ichard/ Roht, Looming nr. 10.
     Päevaleht, 30. XII 1924, nr 351, lk 4.
R/ichard/ Roht, Henrik Visnapuu: Amores.
     Postimees, 23. IV 1918, nr 44, lk 1-2.
R/ichard/ Roht, Looming nr. 1.
     Päevaleht, 14. II 1925, nr 43, lk 5.
R/ichard/ Roht, Ei tohi arvustada. Protest.
     Vaba Maa, 24. XII 1925, nr 299, lk 7.
Arthur Roose, Juhan Jaik: Rõuge kiriku kell.
     Eesti Kirjandus 1924, nr 12, lk 545-550.
Arthur Roose, Jaan Kärneri "Bianka ja Ruth".
     Looming 1923, nr 7-8, lk 608-611.
A/rthur/ R/oose/, Mõned mõtted Gailiti ja Visnapuu esingu puhul Tartus.      Postimees 22. XII 1924, nr 347, lk 2.
Arthur Roose, Eduard Bornhöhe.
     Looming 1924, nr 1, lk 29-35.
A/rthur/ Roose, Richard Roht: Üksindus.
     Eesti Kirjandus 1926, nr 6, lk 318-321.
Johannes Semper, Sillatalad.
     Looming 1924, nr 3, lk 162-173.
Gustav Suits, Molière ja meie.
     Looming 1924, nr 2, lk 113-117; nr 3, lk. 288-290, nr 6, lk 466-470
     ja Looming 1925, nr 6, lk 472-481.
Friedebert Tuglas, Kriisid meie kirjanduses.
     Looming 1924, nr 5, lk 383-390.
Fr/iedebert/ Tuglas, Kaks inimsaatust.
     Looming 1924, nr 7, lk 546-551.
Fr/riedebert/ Tuglas, Kirjanduslik päevaraamat.
     Ilo 1919, nr 2, lk 56-58.
Fr/iedebert/ Tuglas, Kiri toimetusele.
     Päevaleht, 21. II 1925, nr 50, lk 6.
Fr/iedebert/ Tuglas, Pisut poleemikat "Loomingu" puhul.
     Postimees, 12. IX 1924, nr 246, lk 2.
Kirjanikud kohtus.
     Vaba Maa 1925, nr 39.
Alfred Vaga, Kriis eesti kujutavas kunstis.
     Looming 1924, nr 2, lk 118-123; nr 3, lk 187-192.
Alfred Vaga, Arvustuslik omavoli.
     Looming 1925, nr 1, lk 82-88.
Inno Vask, Meie kirjandusliku kriitika pankrott.
     "Sõnavara" kirjastus Tartus 1925. Lk 83-91.
Henrik Visnapuu, Teine kord Kirjanikkude Liidu kirjastusest.
     Vaba Maa, 26. VIII 1923, nr 194.
Henrik Visnapuu, Toimetusele saadetud kiri.
     Postimees, 21. IX 1924, nr 255, lk 7.
H/enrik/ Visnapuu, Paar märkust "uusriimi" puhul Joh. Schwalbe’le.
     Postimees, 18. I 1925, nr 17, lk 5.
Henrik Visnapuu, Kiri toimetusele.
     Päevaleht, 28. II 1925, nr 57, lk 8.
H/enrik/ Visnapuu, Kirjanduslikest konventsioonidest välisriikidega.
     Agu, 27. IX 1924, nr 39, lk 1305-1306.