Kriitikaarhiiv KOGUJA


KOGUJAS leiduvad 95 kirjanduskriitilist teksti on lingitud kas omavahel või peatekstidega. Pildi-, autori- ja terminilingid puuduvad.
Lingi kaudu avanev abitekst ilmub samasse aknasse alumisse kolmandikku, kus on ülejäänud tekstki. Abiteksti suuruse muutmiseks saab kasutada vasakus servas leiduvat menüüd. Abiteksti saab sulgeda sellesama menüü kaudu. Abiteksti avamiseks eraldi aknas vajutada kas shift + hiire vasak nupp, või hiire parema nupu vajutamisel ilmuv "Open in New Window". Abitekstis lingile vajutades ilmub järgmine tekst ekraanil samasse kohta. Tagasi saab back-nuppu kasutades (vt kas menüüriba üleval või hiire paremale nupule klõksates).

PEAJUHEND