Pealehele
ERNI
järgmine...
 
Tiigrihüpe Sihtasutuse
eesti keele ja kultuuri õpitarkvara projekt


ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides
1924 – 1925


ISBN 9985-9170-7-3


ERNI on kirjandusloo õppeprogramm, mis esitab materjale 1920. aastate kirjanduselu kohta. ERNI kujutab üht kirjandusloo peatükki, eesti kirjanduse 1920. aastaid interaktiivses keskkonnas, tervikliku kirjandusajaloolise ruumina. ERNI sisaldab raamatukogu, kriitikaantoloogiat, fotogaleriid, autorite tutvustusi, kirjanduslike terminite sõnastikku ja ajatelge. Gümnaasiumi kirjandustundideks leiab abi küsimustikust ja kirjandiõpetusest. Kriitika ajaloo kursust kõrgkoolis saab elavdada kasutades programmi intertekstuaalse ja retseptsiooniajaloolise tekstide koguna.

ERNIs leiduvad trükimaterjalid pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogust, kirjanike fotod Kultuuriloolise Arhiivi fotokogust (Vanemuise 42, Tartu). Raamatute kujundused on võetud kirjanik Friedebert Tuglasele kuulunud raamatutest, mis asuvad Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese-Illimari 12, Tallinn). Kõik materjalid abimenüüdes on koostatud töörühma poolt.

Projekti teostamisele eelnenud allikmaterjalide läbitöötamine ja uurimine on toimunud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse Eesti Teadusfondi grantide "Eesti kirjanduskriitilise mõtte areng" I ja II täitmise käigus (1993–1998). Õppematerjalid on ettevalmistatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi kirjandustundides.

Projekti on teostatud Eesti Kirjandusmuuseumis (1997–1998, 2000–2001). ERNI on terviklik elektrooniline teos. Kõik detailid, leheküljed ja ka seosed tekstide vahel on sisuliselt põhjendatud. Antud ajaloolisele perioodile, eksperimentaalsele 1920. aastate I poolele eriomast atmosfääri toetab ka kujunduskontseptsioon.

© Eesti Kirjandusmuuseum, 2001


Projektijuht, idee autor: Marin Laak
Kujunduskontseptsioon, teostus: Virve Sarapik
Õppematerjalide autor: Helgi Tering
Üldtoimetaja: Piret Viires

Töögrupp...

Tiina Saluvere (ajatelg, fotod), Toomas Muru (eesti autorid, välispersonaalia, terminid), Virve Sarapik (fotod, raamatute kujundused, graafika), Marin Laak (eesti autorid, raamatukogu, kriitika), Alo Paistik (teostus), Kristi Metste, Kristina Pai, Katrin Raid (korrektuur), Joel Ilja (arvutiladu) ja Indrek Hein (otsimootor).
Konsultandid: Rutt Hinrikus, Sirje Olesk, Janika Kronberg ja Enn Lillemets

Põhiteostaja: Ülo Treikelder


ERNI on kättesaadav...

· Internetis Eesti Kirjandusmuuseumi koduleheküljelt http://www.kirmus.ee/erni
· CD-ROMil "ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925" Tiigrihüppe õppematerjalide sarjas (2002)


Emakeele õpetajatele on tundide läbiviimisel abiks 48 tunnikonspekti (Tiigrihüppe õpetajakoolitus, 2000), autorid HTG emakeele õpetajad Helgi Tering, Tiina Pluum ja Krista Uibu – vt Õpetajate Võrguvärav, eesti keele õppematerjalid.

ERNI kirjanduslugu
Menüüde ja sisujuhend
Tehniline juhend
ERNI pealehele