tagasi

I autor

  1. Visnapuu andekas ja vastuoluline iseloom on mõjutatud kindlasti tema rahutust noorusest. Milline skandaal teeb HV-le pigem häbi kui au?

II raamat

"Valit värsid"

  1. Leia HV luulekogu põhiteemad. Võrdle tema luulet Barbaruse, Adamsi, Alle jt luulega. Mis on iseloomulik 20.sajandi 20-ndate aastate luulele tervikuna, mis aga HV-le: missugune võiks olla luuletaja suhe Jumalasse?

  2. Missugune on poeedi nägemus naisest?

  3. Millised võiksid olla tema ajalaulude omapärased jooned?

III keel & stiil

  1. Mida tahab HV saavutada oma sõnademänguga? Kuidas Sina kui lugeja seda vastu võtad: kas see muudab poeedi Sulle sümpaatsemaks või tõukab eemale kui poosetaja ja snoobi?

  2. Millist algupära on Sinu meelest HV silbimängud (ssu, huu, eo-eo, tsio-tsio, thuu jne)?

  3. Kas kirjanik suudab olla võrdselt võimas kõigis katsetatud stiilides: 1) kerglane sõnademäng 2) räige otseütlemine 3) isamaalik paatos 4) traagiline ajataju 5) tõsine armastus…? Otsi vastavad luuletused üles, võrdle oma tundeid ja otsusta. Kindlasti põhjenda oma valikut.

IV loovülesanne

  1. HV armastab otseseid ja kaudseid pöördumisi kas kujuteldavate või konkreetsete isikute poole. Ikka ta käsib või keelab kedagi. Kuidas pöörduksid Sina siin ja praegu kohe oma Issanda, kallima või isamaa poole kas luule- või proosavormis?

V tegevusülesanne

  1. Korralda koolis (klassis) kirjanduslik piduõhtu, kus loeksite 20.sajandi alguse eesti luulet vaheldumisi oma loominguga, kuulaksite muusikat ja tantsiksite.