Arthur Roose — (1903-1929) varalahkunud kriitik ja proosakirjanik, kuulus 1920. aastate aktiivsete noorte kriitikute põlvkonda. Arvustajana oli väga viljakas, aastast 1923 ilmusid tema retsensioonid ja kirjandusloolised uurimused (nt. E. Vilde ja E. Bornhöhe kohta) peale päevalehtede ka ajakirjades "Eesti Kirjandus" ja "Looming". A. Roose tulevikuplaanid olid seotud ilukirjandusliku loominguga. 1920. aastatel jõudsid ilmuda ühe töölisperekonna maailmavaatelisi vastuolusid käsitlev jutustus "Valimislehed" (1923, ajakirjas "Agu") ja aguliteemaline romaan "Võhrupesa" (1927). Viimase puhul tekkis poleemika arvustaja M. Sillaotsaga. A. Roose oli tuntud ka poola kirjanduse tõlkijana.

PILDID
KRIITIKA

  Arthur Roose. "Juhan Jaik: Rõuge kiriku kell"
  A/rthur/ Roose. "Vilmar Adams: Suudlus lumme"
  A/rthur/ R/oose/. "Fr. Tuglas: Poeet ja idioot — Hingede rändamine"
  Arthur Roose. "Juhan Jaik: Rõuge kiriku kell"
  Arthur Roose. "Jaan Kärneri "Bianka ja Ruth""
  A/rthur/ R/oose/. "Mõned mõtted Gailiti ja Visnapuu esingu puhul Tartus"
  Arthur Roose. "Eduard Bornhöhe"
  A/rthur/ Roose. "Richard Roht: Üksindus"