tagasi

I autor

  1. Milliste teostega on RR nimi kinnistunud Sinu mällu?

II raamat

"Väikelinn"

  1. Kirjuta üles oma esimesed pähetulevad omadussõnad selle mõiste kohta — väikelinn. Loe nüüd läbi sisukokkuvõte ja raamatukogust katkendid. Kas Sa tunnetasid õigesti?

  2. Millise nime all oli omal ajal populaarne üks teine väikelinna seltskonna kirjeldus?

  3. Missugune võis olla RR romaani lugejamenu? Kas see teos läheks peale ka tänapäeval?

III kriitika

  1. Kuidas Sa suhtud tegelaste kujutamise must-valgesse printsiipi?

  2. Kas Sinu suurimad lugejaelamused on seotud valguse-varju kindla alaga või näed Sa inimeses koos mõlemat loovat alget — nii kurjust kui headust?

V loovülesanne

  1. Kirjuta võrdlus suurlinna ja väikelinna omapärast. Millises linnas tahaksid Sa ise elada? Miks?

  2. Kas Sinu arvates on igal linnal mingi ainult temale omane fluidum? Kas linn võib kultuuris tähendada isegi enam kui riik? Too ajaloost taolisi näiteid! Kuidas on lood tänases Eestis?