Richard Roht — (1891-1950) viljakas proosa- ja lastekirjanik. Tuli kirjandusse aastal 1913 lühiproosakogumikuga "Igavene labürint", samal perioodil asutas Tartus koos noore Henrik Visnapuuga kirjandusliku rühmituse "Moment". Selle epateerivad väljaanded "Moment Esimene" (1913) ja "Roheline moment" (1914) tekitasid omal ajal kirjanduselus palju kära. R. Rohti viljakas, kuid hõreda koega jutulooming ei saavutanud erilist tunnustust, tähelepanuta jäi romaan "Minevik" (1920). Kirjaniku populaarsust ei aidanud tõsta ka tema komme oma arvustajatega vaidlusse laskuda. 1920. aastate alguses sai R. Roht tuntumaks tänu oma asunikuromaanide sarjale, kuhu kuulusid romaanid "Hümnid Paanile" (1922), novellid "Viimne kevad" ja "Kriuka Kusta armastus" (kogus "Neli juttu", 1924) ning romaanid "Kurgsoo" (1924), "Maa" (1927) ja "Aeg" (1929). Selles tsüklis kujutab autor värvikalt Võrumaa külaelu, tõstes esile asunike indu ja raskusi uute talude rajamisel. Romaan "Väikelinn" (1924) kuulub linnaelu kujutavate teoste tsüklisse, kuhu lisandusid hiljem kõmutekitanud "See, millest avalikult ei räägita" (1928) ja "Nauding" (1929). Roht on osav karakterite looja ja olustiku ning looduse kujutaja, kuid tema romaanide tegevus ei küüni tavaliselt kõrgemale argitasandist. Hinnatavaks kujunesid hiljem R. Rohu laste ja -loomajutud (nt. "Jutte loomadest", 1951), mida on avaldatud mitmes trükis ja tõlgitud mitmesse keelde.

PILDID
KÜSIMUSED
RAAMATUKOGU

  Richard Roht. "Väikelinn"
KRIITIKA
  R/ichard/ Roht. "Kirjandusest ja arvustusest"
  Richard Roht. ""Väikelinna" arvustuse kohta"
  R/ichard/ Roht. "Looming nr. 10"
  R/ichard/ Roht. "Henrik Visnapuu: Amores"
  R/ichard/ Roht. "Ei tohi arvustada. Protest"