Villem Ridala (Wilhelm Grünthal) — (1885-1936) luuletaja, tõlkija, keele- ja folkooriuurija. Lõpetas Helsingi ülikooli mag. phil. kraadiga, aastast 1923 kuni elu lõpuni töötas Helsingi ülikoolis eesti keele ja kirjanduse lektorina. Tuntuks sai luuletustega "Noor-Eesti" albumites. Värsikogud "Villem Grünthali Laulud" (1908) ja "Kauged rannad" (1914) paistsid silma uudse looduslüürika ainesega, rannamaastike impressionistlike kirjeldustega. Minevikuromantikast on kantud poeemid "Ungru krahv ehk Näckmansgrund" (1915) ja soomemõjulises regivärsis kirjutatud "Merineitsi" (1918). V. Ridalale iseloomulikust rahvaluule harrastusest kasvas välja pikem eeposetaotlustega regivärsiline poeem "Toomas ja Mai" (1924). Autor on avaldanud "Kalevipoja" ümberjutustuse (1921) ja lugulaulu "Kullervo" tõlke (1921). Temalt on ilmunud antropoloogiline essee "Tõu küsimus" (1914) ning kirjandusloolised esseed "Anna Haava" (1914-1915) ja "Ernst Enno" (1925). Samuti on ta koostanud eesti keele õpikuid ja kirjanduslugusid koolidele. Ta tõi käibele rohkesti omaloodud, soome keelest ja murretest laenatud uudissõnu. Tõlkis Eino Leino, Juhani Aho jt. loomingut. Eesti kirjandusajaloos on V. Ridala looming jäänud eraldiseisvaks, ta ei leidnud mõistmist ka oma kaasajal.

PILDID
KÜSIMUSED
RAAMATUKOGU

    Villem Ridala. "Toomas ja Mai"