Ernst Raudsepp /Ado Kalamees/ — (1899-1947) ajakirjanik, kirjanduskriitik ja tõlkija. Kirjanduslikku tegevust alustas 1920. aastate algul arvustaja ja esseistina, hiljem keskendus tõlketegevusele. 1920.-tel aastatel ilmusid tema kaastööd peamiselt noorte ajakirjades "Uudismaa", "Vikerkaar" ja "Üliõpilasleht", kuid neid avaldati ka kesksetes ajakirjades "Eesti Kirjandus" ja "Looming". Raudsepa sotsiaalne närv, hea analüüsikultuur ja iseseisev esteetiline otsustusvõime tegid temast 1920. aastatel ühe tuntuma noore kriitiku, kel õnnestus erksalt tabada uudisteoste olemust ja aktualiseerida klassikateoste interpretatsioone. Tõlkijana keskendus Raudsepp skandinaavia kirjandusele (nt S. Undset, "Kristiina Lauritsatütar" I, II).

PILDID
KRIITIKA

    Ado Kalamees /Ernst Raudsepp/. "Hoia Ronk. 1914. a. reisipildid. 198 lk. Oskar Luts. Tulilill. Veste. 116 lk."
    Ado Kalamees /Ernst Raudsepp/, ""Uudismaa" ilukirjandusliku numbri puhul"
    Kalamees, A. "Juhan Jaik "Võrumaa jutud I""
    Kalamees, A. "Kaks uut luuletus-kogu"