Jakob Pärn — (1843-1916) rahvusliku ärkamisaja aktiivne tegelane ja ideeline koolmeister, tolle aja viljakaim jutukirjanik, L. Koidula ja C. R. Jakobsoni kaasaegne. Esimesed sõnumid avaldas 1867 ajalehes "Eesti Postimees", kirjanduslikku tegevust alustas nii lastele kui täiskasvanutele mõeldud õpetlike lugudega (nt "Muistena juttud noore rahvale", 1871; "Lühikesed juttud armsa lastele", 1873). Debüüt ilukirjanduse alal kandis Pärna juttudele iseloomulikku õpetlikku pealkirja: "Uni ei anna uuta kuube, magamine maani särki" ("Sakala Lisaleht", 1879). Tuntumad on jutustused "Oma tuba, oma luba ehk Lahvardi Kristjani ja metsavahi Leenu armastuse lugu" (1879) ja "Must kuub" (1883), kusjuures "Oma tuba" tõlgiti ilmumisjärgselt soome ja rootsi keelde, mõlemad jutud avaldati 1923. aastal kordustrükkidena. Pärna juttudele on tüüpilised õpetlik toon ja sotsiaalsete probleemide lihtsustamine. Lisaks omaloomingule on Pärn ajalehtede joonealustes avaldanud pikkade järjejuttudena mitmeid ümberpanekuid (nt M. Jokai "Vang").

PILT