Daniel Palgi — (1899-1988) kriitik ja kirjandusteadlane. Kaitses Tartu Ülikoolis magistrikraadi eesti ja üldise kirjanduse alal tööga "Eduard Vilde "Mäeküla piimamehe"stiil" (1928), mis on jäänud silmapaistvaks vormiuurimuseks tänini. 1920. aastatel kuulus noorema põlvkonna kriitikute hulka, avaldas kirjandusteaduslikke artikleid, arvustusi ja žanriülevaateid. D. Palgil on suured teened Eesti Kirjanduse Seltsi teadusliku sekretärina (1929-1940).

PILT
KÜSIMUSED
KRIITIKA

    D/aniel/ Palgi. "Kirjanduse lugemisest"
    D/aniel/ Palgi. "Friedebert Tuglas. Poeet ja idioot"