Ants Oras (Hans Oras) — (1900-1982) üks suurimaid eesti kirjandusteadlasi, inglise kirjanduse vahendaja eesti keelde, kriitik ja tõlkija. Lõpetas Tartu Ülikooli mag. philos. kraadiga. Täiendas end TÜ stipendiaadina Leipzigi ülikoolis (1923-1924) uurides inglise romantismi, keskendudes Shelly loomingule. Aastatel 1925-1928 töötas A. Oras stipendiaadina Oxfordi ülikoolis, kus sai bakalaureuse kraadi uurimusega Miltoni värsi kohta (1928). Habitatsioonitöö alusel "The critical ideas of T. S. Eliot" (1932) valiti A. Oras Tartu ülikooli professoriks inglise kirjandusloo alal (1934-1943). Oli EÜS "Veljesto" asutajaliige (1924) ja Eesti PEN-klubi idee algatajaid 1920. aastate lõpul. Arvustajana lähtus kaasaegse inglise uuskriitika vaadetest, tegeles peamiselt tõlkekriitikaga, on kirjutanud välisautoreid tutvustavaid käsitlusi ning pikemaid žanriülevaateid eesti kirjandusest. 1930. aastatel lülitus aktiivselt eesti kirjandusellu, tõi eesti luule Parnassile "Arbujad".

PILDID
KRIITIKA

    A/nts/ Oras. "Mart Raudi luuletuskogu "Kangastused" arvustus"
    /Ants Oras/." Õiendus"
    A/nts/ Oras. "R.Rohti märkuse puhul "Väikelinne" arvustuse üle eelmises "Nädalas""
    A/nts/ Oras. "Kirjandusest"