tagasi

II raamat

"Trioletid Amorille"

  1. Kuna luuleteose sisu kujutab noore mehe ja koolitüdruku armastust, siis võiks ta pakkuda huvi ka tänapäeval. Millise tolle perioodi eesti luuletaja poeemiga sarnaneb EN teos? Mille poolest? Kas tänapäeval lööks selline teos raamatuturul läbi?

  2. Lugenud EN elulugu, mõtle, kas 1924.aastal olid tema trioletid populaarsed?

IV keel & stiil

  1. Kirjuta üles trioleti riimiskeem! Ära unusta uurimast 1., 4. ja 7. värsirida!

V loovülesanne

  1. Leia see koht teoses, kust lugu muutub igavaks ja ei vasta tänapäevastele trendidele! Kirjuta oma lõpp (proosa- või luulevormis)!