tagasi    Friedrich Nietzsche
(1844–1900)

saksa filosoof. Tema filosoofilised vaated kujunesid välja A Schopenhaueri pessimistliku voluntarismi ja R. Wagneri romantilise muusika mõjutusel. Püüdis luua eelsokraatilisest mõtlemisest lähtuvat filosoofiakäsitlust, ületada saksa klassikalises filosoofias valitsenud metafüüsikat. Kritiseeris teravalt kristlust ja kodanlikku demokraatiat, rõhutas individualismi, "võimutahet" ja lõi visiooni "üliinimesest". Tegi katse "kõiki väärtusi ümber hinnata". Tuntuim teos on "Nõnda kõneles Zarathustra" (1883).