tagasi

I autor

 1. Joonista vihikusse ring, mille keskele kirjuta nimi "Oskar Luts", seejärel tõmba ringist väljapoole kümme kriipsu ja märgi iga kriipsu peale mingi teave kirjanikust. Võrdle oma teadmisi pinginaabri omaga ja teatmeteostega, täienda oma "siilikest"!

II raamat

"Tulilill"

 1. Mille poolest erineb veste kui kirjandusžanr jutustusest ja novellist?

 2. Mis on veste ja följetoni erinevus?

 3. Milliseid OL följetone Sa tead?

 4. Nimeta teisi tuntud vestekirjanikke OL kaasajal ja tänapäeval.

III kriitika

 1. Ado Kalamees osava arvustajana leiab kirjaniku head ja vead kiiresti üles. Kas nõustute tema seisukohtadega?

 2. Mida kriitik ootab kirjaniku igalt teoselt? Miks eesti kirjanikud ei "parandanud" oma järgmisi töid, vaid suurima heameelega "eksisid" ikka ja jälle?

IV keel & stiil

 1. Milles väljendub iroonia? Too konkreetseid näiteid OL nukrast irooniast!

 2. Mille poolest erinevad huumor ja sarkasm! Too konkreetseid näiteid!

V loovülesanne

 1. Teema "Kriitiku ja kirjaniku suhe". Palun kirjuta vihiku lehe ühele poole, mida peavad kriitikud OL loomingus taunitavaks; teisele poole aga oma tähelepanekud sellest, kas OL võtab kriitikast õppust.

 2. Tee kokkuvõte oma arvamusest, kas OL oleks pidanud iseendasse kriitilisemalt suhtuma? Kuidas suhtud Sina kriitikasse?

 3. Miks peetakse OL eesti kirjanduse seebiautoriks?

VI tegevusülesanne

 1. Pidage gümnaasiumile ettekanne Oskar Lutsust kui eesti rahva kangelasest.

 2. Võrrelge Tootsi ja Kalevipoega! Iga rahvas väärib oma kangelasi.