tagasi    Detlev von Lilienkron
(1844–1909)

saksa kirjanik. Tema sugestiivne lüürika jääb impressionismi ja naturalismi vahele. Iseloomulik on see, et ta lõi uudse keele väljendamaks vahetuid elamusi ja tunnetusseisundeid. Võitles klassitsistliku ja romantilise epigoonluse vastu. Harrastas keerukate luulevormide kasutamist ja saavutas oma parimais loodusluuletustes sümbolistliku väljendussügavuse. Tuntum kogu on "Moodsa elu ühiskond" (1890).