August Koern /Ago Liigolta/ — (1900-1989) diplomaat, hiljem EV eksiilvalitsuse välisminister. Peale gümnaasiumi lõpetamist osales vabatahtlikuna Vabadussõjas; 1920. aastail teenis edasi sõjaväelisel alal, õppis ülikoolis filosoofiat (1920-1923), edasi õigusteaduskonnas (1923-1927). Alates 1929. aastast suunati diplomaatilisele tööle Berliini, hiljem Varssavisse ja Kopenhaageni. Aastatel 1923 kuni 1925 avaldas varjunime all Ago Liigolta mõned kirjanduslikud tööd, mis leidsid avaldamist ajakirjas "Looming" (lühijutt "Armastuse sünd", luuletus "Öine linn", 1923). Kahel järgneval aastal avaldas veel kolm lühijuttu ja katkendeid draamateosest ajakirjas "Urikivi"; eksiilis tegeles Eestit tutvustavate trükiste koostamisega. Kuigi Koerni jaoks jäi ilukirjanduslik looming katsetuseks, kuulus ta koos M. Raua, J. Jaiki, E. Hiire, V. Adamsi (jpt) 1920. aastate noorte autorite põlvkonda, kelle püüdlused sobiva koha leidmiseks kirjandusparnassil on jäänud ajalukku "noorurite" ja "siurupiitlaste" võitluse tähe all.