tagasi

I autor

 1. Mida oled kuulnud JK-st enne selle programmi juurde asumist?

II raamat

"Bianka ja Ruth (Olaf Amose järelejäänd pabereist). Romaan värssides"

 1. Milliseid värssromaane tunneb maailmakirjandus? Millised ajastud produtseerisid neid ohtrasti?

 2. Kas JK-l on mõni otsene eeskuju?

 3. Kas JK suudab luulele anda erootilise tähenduse? Missuguseid kujundeid ta selleks kasutab?

 4. Kaasaegne moderninimene otsib väljapääsu ja talle terendab kaks erinevat printsiipi otsekui Dorian Gray´le. Millised printsiibid need on ja kes neid kehastab?

III kriitika

 1. V.Adams kirjutab: "Ja laulikult nõuame tänapäeval, kus meie ikka lootusetumalt ilmavaateliselt hotentotistume, kus meie läbi ja läbi materialistlik haritlaskond astub tsivilisatsiooni barbaarseimasse perioodi, et poeet ka läbi oma isikliku väsimuse näitaks tähtevalgust" ("Üliõpilasleht" 1924, nr 3/4). Millega VA pole JK poeemi puhul rahul?

IV keel & stiil

 1. Kas "Bianka ja Ruthi" värsse on raske, kerge või igav lugeda? Millest see Sinu meelest sõltub?

 2. Jälgige, kuidas JK lõpetab lause ja kuidas ta lõpetab värsirea! Missugust värsitehnilist nippi ta kasutab (selle võttis "Noor-Eesti" ajal kasutusele Gustav Suits)?

 3. Missugune vahe võiks olla poeedi ilutsemisel ja sisseelamisel?

 4. Kas võib JK süüdistada liigses ilutsemises? Tooge näiteid, kui leiate.

 5. Võrdle JK-i luulestiili J.Barbaruse luuletuste omaga! Kumb laad Sulle rohkem meeldib, kas JK Onegini stroofi laad või JB oma? Seo teose sisu vormiga!

V loovülesanne

 1. Teema: "Maha Olaf Amose sarnased maotud kangelased! Elagu action!" Kirjuta kõne action-filmide kaitseks, tegutseja-tüübi kaitseks unistaja-tüübi vastu.

 2. Kirjuta vastupidine kõne, kus kaitsed olafamoslikku kangelast, kes unistades ja uideldes käib oma elurada.

VI tegevusülesanne

 1. Pea oma klassis kõne unistaja-tüübi kaitseks, püüa tolerantselt suhtuda tagasisidemesse klassikaaslastelt!