Rasmus Kangro-Pool (Rasmus Theodor Kangropool) — (1890-1963) kunstiteadlane, kirjandus- ja teatrikriitik, publitsist. Kirjanduslik-esseistlikku tegevust alustas 1911, tema kunsti- ja kultuuriprobleeme eritlevaid kirjutisi iseloomustab mitmekülgne temaatika ja publitsistlik, sageli poleemiline sõnastusstiil. Avaldanud päevapoliitiliselt aktuaalse ülevaate "Balti saksluse viimased vägiteod" (1918) ning esseistliku käsitluse kunsti ja moraali vahekorrast "Kunst ja moraal" (1921). Töötades ajakirjanikuna "Postimehes" (1917-1919) oli kunsti-alastelt vaadetelt lähedalt seotud "Siuru" ja kunstiühing "Pallase" ringkondadega.

PILDID