Valter Kaaver — (1904-1946) luuletaja, publitsist, tõlkija. Üks 1920. aastate omanäolisemaid noori literaate, tema luulet on seostatud ekspressionistliku kujundilisuse, samuti prantsuse kirjandusliku rühma "Clarté" ideedega. 1920. aastatel kuulus aktiivsete vasakpoolsete vaadetega noorte hulka. Gümnaasiumiõpilasena Võrus andis välja käsikirjalist ajakirja "Epook" (1923), kümnendi teisel poolel oli tegev kirjanduslike koguteoste "Aktsioon", "Tulirynd" juures. Luuletusi hakkas avaldama ajakirjades "Uudismaa", "Agu", "Looming", koguteostes jm. Kümnendi lõpul toimetas mitmeid töölisväljaandeid, valiti Eesti Tööliste partei esindajana IV Riigikogu saadikuks. Kaaveri kirjanduslik tegevus lõppes 1930. aastal seoses siirdumisega Nõukogude Venemaale, kus ta korduvalt arreteerituna suri stalinistlikus vangilaagris.

PILDID