Anton Jürgenstein — (1861-1933) kirjanduskriitik ja ajakirjanik, kuulus vanemasse põlvkonda. Järelärkamisaegsel noorusajal oli tegelenud ka ilukirjandusega ("Vändra jutumees", 1883, värssnäidend "Juta", 1886). Sajandivahetusest alates aktiviseerus kriitikuna, avaldades üksikteoste arvustusi ja ulatuslikumaid kirjandusülevaateid (valimik "Arvustuslised kirjatööd", 1919). Jürgensteini kirjanduslikud vaated ja hindamiskriteeriumid põhinesid saksa klassikalise kirjanduse heal tundmisel. Seetõttu kujunes varakult "Noor-Eesti" ja "Siuru" rühmituste vastu suunatud konservatiivse opositsiooni juhtfiguuriks. Isiklikke mälestusi sisaldavad kultuuriloolised tööd, näiteks "Postimehe ajalugu" (1909). Kirjandusloo kirjutamise katse "Eesti kirjandus" (1925) on rohkete faktivigade ja sobimatute proportsioonide tõttu teisejärguline.

PILT
KRIITIKA

    Anton Jürgenstein. "Vilmar Adams: Suudlus lumme"
    Anton Jürgenstein. "Järelsõna Joh.Schwalbe vastuarvustusele"
    Anton Jürgenstein. "Mõned märkused meie uuemate arvustuste ja arvustajate üle"