Personaalia

Personaalias on eesti ja välisautorite tutvustused. Eesti autorite puhul on lisaks eluloole antud lingid ka kõikidesse tema poolt kirjutatud ERNI-s leiduvatesse tekstidesse (nii teosed kui arvustused). Lisatud on lingid autori fotode juurde. Pilti saab suurendada selle peal üks kord hiirega klõksates, suure pildi juurest saab tagasi samuti hiireklõksuga pildil. Olulisemate autorite juures leiad viida nende kohta käiva küsimustiku juurde. Välisautorite kohta on antud lühiseletused.

PEAJUHEND