tagasi

I autor

 1. Nimeta Lõuna-Eesti kirjanikke! Mis võiks olla nende loomingu ühisteks joonteks ja omapäraks?

 2. Miks 20. sajandi lõpus toimus lõunaeestikeelse kirjanduse renessanss?

II raamat

"Rõuge kiriku kell. Luuletusi 1918-1922"

 1. Lugenud läbi valiku neist poeesidest, märgi üles tunded-mõtted, mis Sul tekivad. Loe nüüd paar oma valitud luuletust veel kord läbi nii, et asetad ennast kord arvutifänni, vana Lõuna-Eesti külas elava mehe, noore naismodelli jt rolli. Iga kord kirjuta üles, mida erinevat JJ luules leidsid. Jaga oma mõtteid pinginaabriga.

"Võrumaa jutud"

 1. Mis Sa arvad, miks ei ole selle raamatu puhul tegemist lastekirjandusega, kuigi teos ei sisalda mingit peent psühholoogiat ja huvitavat stiili, vaid on üles ehitatud peamiselt põnevale sisule ja fantaasiale.

III kriitika

 1. Kas Sa kujutad ette kriitiku kimbatust, kui tema laual on kõrvuti Adamsi, Barbaruse, Alle ja Jaiki teosed: vormivirtuoossus kõrvuti algeliste täisriimidega maa—saa, pesi—vesi, vahtu—jahtu? Mil moel tuleb kogenud kriitik Artur Roose täbarast olukorrast välja?

 2. Mida mõtles kriitik A.Alle selle all kirjutades JJ teose kohta: "eesti muinasjutu fabula, loorit Googoli suveöö meeleolu uttu, mida läbivad gailitlised võrdlused kui piitsalöögid" (August Alle "Juhan Jaik: "Võrumaa jutud." "Looming", 1924, nr. 10).

 3. Parem õppida õpipoisilt JJ-lt kui meistrilt William Shakespeare`ilt. Kriitik annab oma arvustuses armutu õppetunni õpipoisiluulele. Millised on vead, mis sonetiharrastajat kimbutavad? Mida teate juba riimidest?

IV keel & stiil

 1. Uuri välja, millal kaduma hakkas erinevus lõunaeesti ja põhjaeesti keele vahel? Kas see oli Sinu meelest kunstlik erinevuste kaotamine või objektiivne protsess? Millises suunas areneb keel kaasajal, miks?

 2. Kuidas kirjeldaksid võru kirjanduse omapära võrreldes näiteks põhjaeesti omaga?

 3. Kirjuta kirjakeelne variant luuletusest "Painaja", püüa leida riime. Harjuta eraldi täis- ja irdriimide leidmist!

V loovülesanne

 1. Kirjuta oma tunnetest JJ luulet lugedes. Mida erinevat märkad enda kui lugeja ja mingis teises rollis oleva lugeja vahel?

 2. Katseta soneti kirjutamist. Loe paralleelselt JJ sonette ja kriitikat nende kohta, püüa tunnetada soneti struktuuri vaimsust, eriti ülesehituse olulisust. Alles siis mana silme ette mõni pilt, tunne, paradoks, mälestus… Soneti viimasesse ritta surutud vaimukas kokkuvõte võiks olla silme ees enne, kui värsiread sinnani jõuavad. Kui tunnetad tehnilist kindlust, loo kasvõi sonetipärgi!

VI tegevusülesanne

 1. Kirjuta üles oma kodukoha ümbrusest muistendeid, linnast igasuguseid hirmu- ja õudusjutte teatud tänavate ja majade kohta. Jutusta neid kaaslastele. Mida märkad?