tagasi

I autor

 1. KAH on peetud ainukeseks tõeliseks härrasmeheks 20. sajandi eesti kultuurielus. Uuri tema lähemalt biograafiat, miks võis selline arusaam tekkida.

II raamat

"1914.a. reisipildid"

 1. Mida tähendab sinu meelest sõna valgustus? Kuidas see võiks olla seotud reisikirjadega?

 2. Tuleta meelde, milline ajastu andis esimesed põnevad reisikirjad! Milline ajastu taaslõi selle kirjandusž anri? Milliste ühiskondlike muutustega astub eesti kirjandusse reisikiri?

 3. Milliseid reisikirju oled enne lugenud? Võrdle! Mis teeb Sinu jaoks reisikirja köitvaks?

 4. 20. sajandi lõpp on eestlase jaoks reisikirjade suhtes diametraalselt erinev lõppenud nõukogude ajast. Kas oskad seda erinevust kirjeldada: mida hinnati reisikirjades 1950.-1980. aastateni ja mida praegu?

III kriitika

 1. Lehitse F.Tuglase "Hispaania teekonda". Kas märkad mõningaid silmatorkavaid erinevusi KAH teosest?

 2. Kriitik A.Kalamees nendib üht omapärast psühholoogilist paradoksi: kümne aastaga on KAH reisikiri oma köitvuses pigem võitnud kui kaotanud. Millest võib olla tekkinud selline vaatepunkti nihe?

IV keel & stiil

 1. Missuguseid keele ja stiili eripärasusi märkad KAH reisikirjas?

 2. Kas oleks võimalik KAH reisikiri kirjutada ümber kaasaegsesse kirjakeelde?

 3. Mida arvad kriitilistest märkustest keele ja stiili kohta? Kas pooldad hilisemates väljaannetes keelelist ja stiililist korrektuuri või leiad, et nautida saab ka teatud ajajärgu kirjakeelseid omapärasusi? Põhjenda!

V loovülesanne

 1. Kujutle, et olete käinud Pariisis eesti kunstinäituse avamisel ja pead kooli ajalehele esitama sellest aruande või reisikirja (kooli ajaleht sponsoreeris Sinu sõitu!). Milliseid eesti kunstnikke pead Pariisi näituse väärilisteks?

 2. Otsi välja reprod kaasaegsete kunstnike töödest või kirjelda mälu järgi 5-6 pilti ja nende kujuteldavat vastuvõttu Pariisi kunstiringkondade poolt. Võid Pariisi üle kanda ka mõne oma lemmikkunstniku konkreetse näituse! Pööra tähelepanu oma loo stiilile: kas oma rahva parima poja romantiline ülistamine või poolirooniline skeptitsism, mis millekski ei kohusta. Samas ei tohiks unustada, et näitus on ka müük!

 3. Püüa kujutada Leo Saalepit ja Lillit (E.Vilde näidendist "Tabamata ime") istumas La Rotond'i kohvikus Pariisis KAH silmade läbi!

VI tegevusülesanne

 1. Sõida Nuustakule ja kirjuta pärast lugu sellest, miks on vahel vaja kodukandis ära käia. Nii võiks jala matkata kuhu iganes ja lasta liblikal oma põlvele istuda, nautimaks kedagi, kes ei soovi Sinu seest verd ega taskust raha imeda.

 2. Meenuta suurlinna, mis Sind endaga kaasa veab, poodide kirevat sebimist, kohvikute suitsust suminat, diskode melu, kontsertide-muuseumide elitaarset õhustikku ja kirjuta lugu sellest, miks on vahel vaja kaduda nimetusse rahvamassi, nautimaks seda, et keegi tuttav Sind ei näeks ega arvustaks.