tagasi

I autor

 1. Keda võiks lugeda EH kirjanduslikeks põlvkonnakaaslasteks?

 2. Miks EH ei võinud olla näiteks "Siuru" rühmituse liige? Põhjenda!

II raamat

"Arlekinaad", "Huhu merituulen"

 1. EH poeemis püütakse taasluua itaalia renessansiaja turuväljaku arlekinaadi tähtsamate commedia dell’arte tegelastega: Colombiina, Pierrot, Arlekiin. Millisele näitleja/artisti traagilisele sisevastuolule need tuginevad?

 2. Mille poolest erinevad need tekstid kogust "Meeri–Maria–Mari"?

III kriitika

 1. Loe A.Alle retsensioone EH ja Juhan Jaik loomingu üle ("Võrumaa jutud", "Looming" 1924, nr 10). Milliseid ühiseid jooni näeb kriitik August Alle olevat noortel kirjanikel? Missuguseid paralleele võib tõmmata tänapäevaga: mis on ühist, mis erinevat?

 2. Loe EH poeesi "Armluul" kogust "Ohverdet konn" ja võrdle "Arlekinaadi" või "Mänguga" kogust "Huhu merituulen". Mida paned tähele?

 3. Millist kontakti lugejaga EH püüab saavutada, kui ta ei otsi seda emotsionaalsel ega intellektuaalsel tasandil? Millis(t)ele inimese kaasasündinud omadus(t)ele EH loodab?

IV keel & stiil

 1. Võrdle EH riime ükskõik millises luuletuses ja tema luuletuste keelt! Kumb tundub Sulle huvitavamana? Miks?

 2. Kuidas allub EH luule vormile ja rütmile "Ohverdet konna" sisu ja 1924. aastal ilmunud luule sisu?

V loovülesanne

 1. Püüa joonistada mõne EH luuletuse põhjal pilt!

VI tegevusülesanne

 1. Otsi 20.sajandi alguse futuristide reprosid! (nt kogumikust "20.sajandi kunst", Tallinn 1994, lk 37–47). Analüüsi, missugune on futuristi maailmapilt?

 2. Võrdle oma pilti nende loominguga. Mida täheldad?

 3. Kinnitage klassis stendile (või seinale) 20. sajandi futuristide reprod ja sinna juurde mõned sobivad katkendid Erni Hiire või Albert Kivika loomingust (mõeldud on tema futuristlikku perioodi)!