tagasi    Johan Wolfgang Goethe
(1749–1832)

saksa kirjanik, loodusuurija ja filosoof. Kirjanduslikku tegevust alustas anakreontilise lüürika avaldamisega. Edaspidi vaimustus Shakespeare´i loomingust ja suhtus kriitiliselt klassitsismi, toetudes rahvaluule traditsioonidele. Algatas koos Schilleriga romantilise "tormi ja tungi" liikumise. Saavutas laialdase tuntuse kiriromaaniga "Noore Wertheri kannatused" (1774), mis on sentimentalismi tippteos tänapäevani. Pärast vahetut kokkupuudet antiikkultuuriga ilmusid elurõõmu ülistavad "Rooma eleegiad" (1790). Oma põhiteose "Faust" I (1808) ja II (1832) kallal töötas kirjanik üle kuuekümne aasta. Selle värssdraama peateema on uusaja inimese teadmisjanu ja maailmatunnetus ning elu mõtte otsingud.