tagasi

I autor

  1. Millise kahe kultuuri piirimail seisab AG? Kuidas võis see mõjutada tema loomingut. Kas oskad nimetada veel mõnda eesti autorit, kellel oleks sarnane elulooline taust?

II raamat:

Purpurne surm"

  1. Nimeta apokalüptilisi motiive sisaldavaid teoseid maailmakirjandusest (ka eesti kirjandusest)! Seosta nende motiivide esinemise sagedus konkreetsete ühiskondade ajalooga (sõjad, katkud, suurõnnetused jne). Mil moel sobib sellesse jadasse AG romaan?

  2. Milliseid kaasaegseid ja huvitavaid ideid võiks romaan sisaldada soouurimuse vaatepunktilt?

III kriitika

  1. Mida näeb ja analüüsib kriitik Nigol Andresen AG romaanis?

  2. Kuidas on Sinu arvates on põhjendatud AG võrdlus F.Dostojevskiga?

  3. Millest kõnelevad ja kuidas mõjuvad Sinule katkendid romaanist?

IV keel & stiil

  1. "Tõlgi" paar AG ilukirjanduslikku lauset meie tavalisse kõnekeelde! Ja vastupidi: kirjuta mõni tavaline lause ning püüa seda edasi anda gailitlikus stiilis!

  2. Mis on metafooris ja võrdluses sarnast ja erinevat? Näiteks: "kui oled sajad korrad palund silmavees Issandat, aga ta on kurdiks jäänd kui kivi" või "aga ta on kivi".

V loovülesanne

  1. Pane tähele, mis muudab teksti gailitlikuks. Kirjuta AG jäljendusi erinevail teemadel, näiteks: "Öine läbu", "Tantsutüdruku unistus", "Õhtu külabaaris" jms.

VI tegevusülesanne

  1. Pista oma nina kirjaniku nn kööki! Võrdle omavahel katkendeid "Purpursest surmast" ja romaane "Toomas Nipernaadi" , "Ekke Moor". Milliste metamorfooside läbi on Joonas Moorist saanud Ekke Moor?