August Anni (August Annist) — (1899-1972) folklorist ja kirjandusteadlane, esseist, luuletaja ja tõlkija. Kirjanduslikku tegevust alustas tõlkija ja publitsistina, 1920. aastate algul ilmusid luuletused, arvustused, kirjandusloolised artiklid. Kaitses magistrikraadi eesti keele (1923) ja üldise kirjanduse (1924) ning doktorikraadi rahvaluule alal väitekirjaga "Kalevipoeg eesti rahvaluules" (1935). Anni võttis innukalt osa noorema intelligentsi vaimsetest otsingutest. Olles EÜS "Veljesto" asutajaliige toimetas ta seltsi koguteoseid "Mõtteid valmivast intelligentsist" (1923) ja "Dünamis I" (1928), mille kosmopoliitne maailmavaade mõjus rahvusriigi ideoloogidele väljakutsuvalt. Anni on suuresti edasi viinud eesti folkloristikat ning 19. sajandi kirjanduse uurimist, rakendades ja teoreetiliselt põhjendades vaimuajaloolist uurimissuunda.

PILDID
KRIITIKA

    August Annist. "Eesti luule 1924"
    August Anni. "Meie kirjanduskultuurist ja kirjastusoludest"