Nigol Andresen /Ormi Arp/ — (1899-1985) kirjandusõpetaja ja kirjandusteadlane, kriitik, tõlkija, ühiskonnategelane. Astus kirjandusellu 1919. aastal (ajakirjas "Odamees"), 1920. aastate keskel kujunes üheks arvestatumaks ja produktiivsemaks noorema põlve kriitikuks, kelle töid avaldati ka soome, rootsi ja prantsuse perioodikas. Tema hinnangud põhinesid sotsiaalsetel väärtuskriteeriumidel, luuleanalüüsil rakendas nagu paljud teisedki noored kriitikud vene vormikoolkonna analüüsimetoodikat. Kirjanduskriitika kõrval kirjutas arvustusi ka teatri ja kujutava kunsti alalt. Tema roll kujunes 1920. aastate kultuurielus suureks ka tänu töötamisele mitmete Tallinna gümnaasiumide kirjandusõpetajana (nt. Westholmi eragümnaasiumis, 1923-1928), kus tänu temale valis kirjandusliku raja nii mõnigi tulevane noor literaat (nt. Aleksander Aspel). Luuletajana kasutas varjunime Ormi Arp, selle nime all avaldas ka luulekogu "Gloobus" (1927). Oli tuntud oma vasakpoolsete vaadete poolest, seda juba 1920. - 1930. aastatel; kuulus vaheaegadega mitmesse erinevasse sotsialistlikku organisatsiooni; toimetas ajakirju "Rünnak" (1928-1933) ja "Sotsialistlik Võitlus" (1932-1934). Tõlkijana vahendas ilukirjandust (nt. M. Gorki, A. Zweig, I. Ehrenburg, E. Toller, E. Diktonius) ja poliitilist kirjandust, sh. K. Marxi "Kommunistliku partei manifest" (1929), "Kapital" I (1936), K. Marxi ja F. Engels "Valitud teosed" I-III (1937-1938). Peale 1940. aasta juunipööret töötas kõrgetel nõukogude ametikohtadel (sh välisminister, hariduse rahvakomissar). 1950. langes stalinlike repressioonide ohvriks, peale rehabiliteerimist 1955. aastal pühendus kirjandusajaloolasena G. Suitsu, F. Tuglase jt nooreestlaste loomingu uurimisele, selle kõrval jälgis elavalt ka kaasaegses kirjanduses toimuvat. Jäädes 1960. aastate vabavärsivaidluses noorte positsioonile sai Andresen tagasi n-ö kirjandusliku guru positsiooni, mis oli talle omane ka 1920. aastatel.



PILDID
KRIITIKA
  N/igol/ A/ndresen/. "August Gailiti "Purpurne surm""
  Nigol Andresen. "Fr. Tuglas ajajärgu prismi läbi vaadelduna"
  Nigol Andresen. "Eesti ilukirjandus 1923"
  N/igol/ A/ndresen/. "Juhan Jaik. Rõuge kiriku kell"
  N/igol/ A/ndresen/. August Gailit. Purpurne surm. Romaan.
  Nigol Andresen, Johannes Barbaruse "Geomeetriline inimene".