August Alle — (1890-1952) luuletaja, följetonist ja publitsist. Alustas kirjanduslikku tegevust uusromantiliste värssidega perioodikas (1911), sealhulgas "Noor-Eesti" väljaannetes, kuulus "Siuru" ringkonda. Esikkogu "Üksinduse saartele" (1918) allusioonid näitavad head antiikmütoloogia ja ajalootundmist. 1920. aastate alguseks oli Alle oma teravate kirjalike ja suuliste väljaastumisetga tuntuks saanud kui sõjakas ja skandaalilembene kirjandustegelane, kellel oli oma aja noortele suur mõju. Ta võttis aktiivselt osa radikaalsete ajakirjade "Murrang" ja "Tarapita" väljaandmisest (1921-1922). Ajalaulude kogus "Carmina burana"(1921) ründab Alle Eesti tõusikkodanlust ja kujutab revolutsiooni Venemaal; nendele motiividele resoneerivad autori isiklikud läbielamised. Pihitmuspoeemis "Laul kleidist helesinisest ja roosast seelikust" (1925) põimuvad mälestused noorusajast, revolutsioonilisest Petrogradist ning sõjajärgsest Tartust. Kriitiliste groteskide ja följetonide kogu "Lilla elevant" (1923) annab groteskse ja värvika pildi omaaegsest boheemlaskonnast. Kuigi Allest kujunes välja eesti kirjandusloo üks tähelepanuväärsemaid epigrammimeistreid, jääb tema kirjanduslik tuntus põhinema siiski 1920. aastate esimese poole loomingul.PILDID
KÜSIMUSED
RAAMATUKOGU
  August Alle "Laul kleidist helesinisest ja roosast seelikust"
  August Alle "Lilla elevant"
KRIITIKA
  August Alle "Juhan Jaik : Võrumaa jutud"
  August Alle "Luulehalp"
  August Alle "Oleme turaanlased."
  August Alle "Jaanalinnu sulgedega. Kirjanduslik följeton."
  August Alle "Kirjaniku aust ja kõrvakiiludest."
  August Alle "Kurnipoisid."
  August Alle "Kunsti kriisist ja kunsti kriitikast."
  August Alle "Kunst ja arvustaja."