Est  Eng
Avaleht
 

ELMA - Eesti elulugude ja mälestuste andmebaas

ELMA on teejuht ülevaate saamiseks kiirelt kasvavas eesti elulookirjutuslike tekstide korpuses. ELMA võimaldab juurdepääsu eesti rikkalikele omaelulookirjutuslikele materjalidele, mille rikkusest muidu on raske ülevaadet saada.

Andmebaas on seotud Kirjandusmuuseumi käsikirjade andmebaasiga ELLEN ja digitaalse repositooriumiga KIVIKE. ELMA senivalminud osa sisaldab Eesti Kultuuriloolise Arhiivi materjalidel põhinevat käsikirjaliste elulookirjutuslike tekstide bibliograafiat, mille loomise käigus koondati ühtseks andmekoguks kõik Eesti Kultuuriloolises Arhiivis leiduvad elulookirjutuslikud materjalid, et need oleks internetis kättesaadavad ja erinevate tunnuste põhjal otsitavad. Teostamisel on raamatuna ilmunud eesti trükitud mälestuste ja elulugude bibliograafia, samuti omaelulookirjutuse alase teadustöö (sh. BA, MA ja PhD dissertatsioonid) bibliograafia.

Andmebaas annab ülevaate eesti autobiograafilisest kirjutusest (mälestused, elulood, päevikud, reisikirjad), edaspidi ka biograafilisest  kirjandusest. ELMA on abivahendiks kõigile elulookirjutuse ja elulookirjanduse huvilistele, nii nendele, kes tunnevad huvi mälestuste vastu kui nendele, kes ise mälestusi kirjutada soovivad. ELMA toimib teadustöö tugimaterjalina, plaanis on lisada ka kõrgkooli ja  gümnaasiumitasme õppetöö näidismoodulid. ELMA teeb esmakordselt süstemaatiliselt nähtavaks nii trükis avaldatud kui käsikirjalise elulookirjutusliku tekstikorpuse allikad ning võimaldab ulatusliku märksõnade süsteemi kaudu läbi viia spetsiifilisi süvaotsinguid. 

ELMA on valminud ETF granti ETF7354, Omaeluloolisus eesti kirjandusmaastiku osana (2008-2011) toel, Tallinna Ülikooli, Eesti Humanitaarinstituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös. ELMA arendamine jätkub Eesti Kirjandusmuuseumis ETF granti 9035, Adressaadi dünaamika eesti elulookirjutuses raames.