An International Conference on the Baltic Archives Abroad

Programme| Participants|Memorandum| Theses | Gallery|Contact

« Home

Memorandum
In English  Po Russki

27. juunist kuni 1. juulini 2006 toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents, mille korraldasid Eesti Kirjandusmuuseum, Rahvusarhiiv ja Karl Ristikivi Selts. Üritusel osales 120 inimest 10 riigist: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Kanada, Leedu, Läti, Rootsi, Saksamaa, Soome, Venemaa ja Eesti. Konverentsist osavõtjad (vt allakirjutanud institutsioone) otsustasid järgmist:

1. tagada välisbalti/eesti arhiivide säilimine ja avatus kasutajatele sõltumata nende asukohast ja vastavalt arhiivide asukohamaa seadustele ning headele arhiivinduslikele tavadele;

2. senisest tõhusamalt tegeleda välisbalti/eesti arhiivide ja kultuurivarade leidumuse väljaselgitamisega nii pagulaskogukondades kui kodumaal;

3. luua elektrooniline infoportaal välisbalti/eesti arhiivmaterjalide leidumuse kohta eesmärgiga tagada juurdepääs vastavale informatsioonile;

4. pöörata erilist tähelepanu kogude seisundile ja nõuetekohaste säilitustingimuste loomisele ning luua relevantsetest arhiivmaterjalidest tagatis- ja kasutuskoopiad;

5. arendada välisbalti/eesti arhiivide alast rahvusvahelist koostöövõrgustikku, mis hõlmaks kodumaa ja asukohamaade mälu- ja teadusasutusi, diplomaatilisi jm institutsioone, ülemaailmseid Balti rahvuskogukondi, seltse, organisatsioone ja üksikisikuid. Toetada nn mälurühmade loomist ülemaailmsetes balti kogukondades. Luua võrgustiku juhtkomitee/d;

6. levitada arhiivinduslikke teadmisi, avaldades vastavat infomaterjali (trükised, veebileheküljed) ja korraldades õppepäevi, koolitusi jmt;

7. toetada Balti/Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teemalisi uuringuid;

8. korraldada ühiseid suunatud kogumisaktsioone (elulood, kultuuriseltside ajalugu, Balti/Eesti majade ajalugu jmt);

9. teha ettepanek ajakirjale Journal of Baltic Studies välisbalti arhiivide teemalise erinumbri avaldamiseks;

10. avaldada rahvusvahelise välisbalti arhiivide konverentsi ettekanded mitmekeelse võrguväljaandena;

11. korraldada järgmine rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2009. aastal.

Eesti Kirjandusmuuseum 30. juuni 2006    
Rahvusarhiiv
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Kunstimuuseum
Eesti Spordimuuseum
Eesti Rahvusraamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Tartu O. Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Võru Maakonna Raamatukogu
Tartu Ülikooli Väliseesti Uuringute Keskus
Tartu Ülikooli arhiivinduse õppetool
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool
Eesti Kultuuriseltside Ühendus
Välis-eesti Ühing
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium
Ajakiri "Akadeemia"
Eesti Arhiiv Austraalias
Tartu Instituudi Arhiiv ja Raamatukogu (Toronto)
Eesti Keskarhiiv Kanadas
Eesti Arhiiv Ühendriikides
Balti Arhiiv
Eesti Rahvuskongress Rootsis
Stockholmi Ülikooli ajaloo osakond, Studia Baltica
Toronto Ülikooli eesti õppetool
Tartu Instituut (Toronto)
Kanada Eestlaste Ajaloo Komisjon
Eesti Kunstide Keskus (Toronto)
Eesti Kultuuri Ühing Kanadas (Vancouver)
Minnesota Eesti Selts
Kölni Eesti Rahvuskoondis
Eesti Etnograafia Ring Austraalias
Peterburi Eesti Selts
Moskva Eesti Selts
Krasnojarski Eesti Selts
Kaseküla Keskkool (Tomski oblast)
Karjala regionaalne ühiskondlik organisatsioon "Sõprusühing Eestiga "Ochag""
Tuglase Selts
Läti Riigiarhiiv
Läti Rahvusnõukogu Kanadas
Balti Liit Kanadas
Vabade Lätlaste Ülemaailmne Keskorganisatsioon
Leedu Riiklik Keskarhiiv
Leedu Rahvusraamatukogu
Vytautas Magnuse Ülikooli Immigratsiooni Uurimise Instituut
Martynas Maþvydase nim. Leedu Rahvusraamatukogu
Stanfordi Ülikooli Hooveri Instituudi Arhiiv
Minnesota Ülikooli Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskus


Rahvusarhiiv - The National Archives of EstoniaEesti Kultuurkapital
Eesti Kirjandusmuuseum - Estonian Literary MuseumHaridus- ja teadusministeerium