Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2006
 
In English  

Koostaja Piret Noorhani

Toimetajad Velly Roots, Anne Lange, Digna Bērze, Jolanta Feldmane

Tõlkijad Anne Lange, Nikolai Kuznetsov, Maire Linask, Digna Bērze, Jolanta Feldmane, Māra Sprūdža, Ināra Millere, Valters Ščerbinskis, Inta Mazure, Māris Brancis, SIA APLiS.info

Korrektuur Riia Nelis, Piret Noorhani

Logo Kalle Müller

HTML Kalle Tihemets

@ Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvusarhiiv, Läti Riigiarhiiv, Karl Ristikivi Selts, autorid 2007

ISBN 978-9949-418-85-5


SISUKORDCopyright © 2007 Eesti Kirjandusmuuseum